Üdvözlünk! Már vártunk rád.

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

 1. A Franciababával kapcsolatos információk

1.1. A CHARLOTTE Kft., cégjegyzékszám: 13 09 162608, székhelye: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 7., Magyarország (a továbbiakban: „Franciababa”) jelen adatkezelési szabályzata a www.franciababa.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal“) látogatói, különösen a beregisztrált felhasználók (a továbbiakban „felhasználó“), valamint a franciababa.hu weboldal segítségével árut rendelő ügyfelei (a továbbiakban „ügyfél“) személyes adatainak feldolgozására vonatkozó alapelveket szabályozza.

 1. Milyen adatok feldolgozását végezzük?  

2.1. A Franciababa oldalon a felhasználók és az ügyfelek személyes adatainak feldolgozását végezzük. Elsődlegesen a Franciababa oldalon való beregisztrálás vagy a megrendelés létrehozása során az Önök által átadott személyes adatok feldolgozását végezzük. Ezek az adatok elsősorban az e-mail címet, valamint az ügyfelek esetében az utó- és vezetéknevet, címet, telefonszámot és fizetési adatokat tartalmazzák.

2.2. A reklámkampányok, valamint a termék- és szolgáltatáskínálat javítása érdekében a Franciababa az ügyfelek által vásárolt árura vonatkozó információkat használ fel és ezt ún. sütik segítségével teszi. Amennyiben Ön engedélyezte a böngészőjében a sütik elmentését és egyetért a használatukkal, a Franciababa adatokat szerez a weboldalon tett látogatásról, a megtekintett termékekről és a weboldalt érintő egyéb tevékenységekről.

 1. Milyen céllal végezzük az adatfeldolgozást?  

3.1. Megrendelése lebonyolításához az utó- és vezetéknevét, valamint a kapcsolattartási adatait használjuk.

3.2. Az ügyfeleknek címzett ajánlatok elküldéséhez a Franciababa elsősorban az e-mail címet, valamint esetenként SMS-küldéséhez telefonszámot használ. A Franciababa jogos érdekeinek érvényesítése érdekében a feldolgozást korlátozott közvetlen marketing formájában végezzük. A Franciababa nem kéri a hozzájárulását az említett üzleti tájékoztatók megküldéséhez, mindazonáltal lehetővé teszi Önnek, hogy bármikor leiratkozzon az újdonságokról tájékoztató hírlevélről, amit megtehet minden egyes hírlevélben található linkre kattintva. 

 1. Az üzleti tájékoztatók küldésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása

4.1. A Franciababa felhasználói és ügyfelei bármikor leiratkozhatnak az üzleti tájékoztatóról, az egyes üzleti tájékoztatók láblécében feltüntetett hivatkozásra kattintva.

4.2. Ha szeretné a készülékén megtiltani a sütihasználatot, a beállításokat közvetlenül a böngészőjében végezheti el.

 1. Kinek van hozzáférése az adatokhoz?  

5.1. A személyes adatok feldolgozását elsősorban a Franciababa és annak munkavállalói végezhetik.

5.2. A Franciababa mint adatkezelő, a személyes adatok feldolgozásával további személyeket, ún. adatfeldolgozókat bíz meg. Az adatfeldolgozóknak kizárólag a szolgáltatásaik nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat adjuk át. 

A Franciababa által igénybe vett adatfeldolgozók közé tartozik a(z):

Shopify Inc. (rendszer), Magyar Posta (szállítmányozó cég), Longfutár Kft. (szállítmányozó cég), GLS (szállítmányozó cég), Google LLC (online marketing eszköz), Facebook Inc. (online marketing eszköz).

          6.Mennyi ideig dolgozzuk fel az adatokat?  

6.1. A Franciababa a személyes adatokat a megrendelés lebonyolításának teljes időtartama alatt a szerződés teljesítéséhez dolgozza fel. A törvényből következően a Franciababa ezt követően is megőrzi a számviteli bizonylatokon található egyes adatokat.

6.2. Az üzleti tájékoztatók mindaddig továbbításra kerülnek az ügyfeleknek, amíg érvényes a küldésükre vonatkozó hozzájárulásuk. Ügyfelek esetén az üzleti tájékoztatók a leiratkozás, esetleg a személyes adatok ilyen célú feldolgozásával szemben támasztott kifogás benyújtásának időpontjáig kerülnek megküldésre. Az üzleti tájékoztatók küldésére legtovább azonban 10 évig kerülhet sor. Ezt követően a Franciababa új hozzájárulás kér.

6.3. A sütik segítségével marketing célból szerzett adatokat a Franciababa a sütihasználattal kapcsolatos hozzájárulás érvényben létének teljes időtartama alatt dolgozza fel, azaz mindaddig, amíg a böngészőjében engedélyezve van a sütik elmentése.

6.4. A személyes adatok fenti határidőket meghaladó feldolgozását a Franciababa kizárólag abban az esetben végzi, ha ez elengedhetetlenül fontos a Franciababára vonatkozó jogszabályi előírásokból következő kötelességek teljesítéséhez.

 1. Ügyféljogok 

7.1. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan a következő jogokat kérheti számon a Franciababától:

 • Jog, hogy bármikor visszavonhatja beleegyezését
 • A személyes adatok helyesbítésének vagy kiegészítésének joga
 • A feldolgozási korlátozások kérésének joga
 • Panasz kifogásának vagy elbírálásának joga
 • Az adattovábbítás kérésének joga
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
 • A jog a biztonság megsértéséről való értesítéshez
 • A személyes adatok törlésének joga

7.2. A fentieken túl Önnek a Franciababa kötelességszegése esetén mindig jogában áll panasszal élni az Adatvédelmi Hatóságnál.

 1. 8. Biztonság

8.1. A Franciababa ügyel a személyes adatai biztonságára. A személyes adatok kezelése az érvényes jogszabályi előírásokkal teljes mértékben összhangban történik, beleértve a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletet (GDPR) is.

8.2. Minden elektronikus formájú személyes adat tárolása olyan adatbázisokban és szervereken történik, amelyekhez kizárólag a személyes adatokkal a jelen szabályzatban feltüntetett célok elérése érdekében közvetlenül dolgozó személyek férhetnek hozzá, éspedig csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben. A személyes információhoz való hozzáférést jelszó és tűzfal védi.

 1. Kapcsolat

Ha a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen észrevétele van, vegye fel a kapcsolatot a Franciababával a következő e-mail címen: info@franciababa.hu.

 1. Hatékonyság 

10.1.A jelen szabályok 2022. július 7-től hatályosak.